Kvalitet

STABILITET & ENSARTETHED

Opdatering af kvalitetsledelsessystem samt hovedefterprøvning af
miljøledelsessystem.
I løbet af Q3 2017 opdaterer Johannes Pedersen a/s sit kvalitetsledelsessystem.

Herefter vil virksomheden have et kvalitetsledelsessystem certificeret i henhold til ISO
9001 version 2015.
I løbet af første halvår 2018 gennemføres en hovedefterprøvning af et
miljøledelsessystem certificeret i henhold til ISO 14001 version 2015. Johannes
Pedersen a/s har længe været en miljøbevidst virksomhed, men med et
miljøledelsessystem certificereret i henhold til ISO 14001, vil der fremover systematisk
blive arbejdet med miljøledelse og forbedringer indenfor dette område.