JP koncernens rejse mod bæredygtighed

 

Hos JP koncernen vil vi gerne tænke mere og mere grønt og derfor fylder også miljø og bæredygtighed noget for os i hverdagen.

Generelt leverer vi ydelser og produkter, som er baseret på, at levetidsforlænge allerede eksisterende produkter – og det har vi altid gjort. Bæredygtigheden er på den måde en del af vores DNA.

Over de senere år er vi samtidig blevet mere bevidste om vores driftsmæssige ressourceaftryk på miljøet. Det være sig i vores produktion, vores transport og flere andre områder, og vi er derfor begyndt en mere struktureret rejse mod også at tænke bæredygtigheden i på disse områder.

 

(Foto af Appolinary Kalashnikova for Unsplash)

Miljøcertificering

I 2018 blev vi miljøcertificerede (ISO 14001), hvilket sikrer, at vi har styr på vores processer i forhold til beskyttelse af miljøet. Samtidig arbejder vi hele tiden på at optimere vores processer, således der opstår mindre spild, hvilket både er bæredygtigt for miljøet og giver en bedre økonomi til vores produkter. Det spild, vi har som ikke kan undgås, det kan eksempelvis være i form af stål, pap eller tidligere interiør, sikrer vi sorteres og enten bliver genanvendt eller destrueret på forsvarlig vis.

Som seneste tiltag er vi nu gået over til at benytte papir til vores kataloger, som kommer fra en bæredygtig produktion.

 

Fokus på CO2-reduktion i Johs. Pedersen a/s

I JP-koncernen er vi meget bevidste om vores medansvar for at reducere vores CO2-udledninger og generelt være miljøbevidste omkring, hvad vi foretager os.

I vores produktionsvirksomhed Johs. Pedersen a/s, begyndte vi for første gang vores
officielle rejse i 2018, hvor vi blev miljøcertificeret i henhold til ISO:14001. Men vi har selvfølgelig altid i en eller anden forstand arbejdet med bæredygtighed og haft fokus
på muligheder for genbrug af restprodukter og reduktion af spild generelt.

Vores miljøcertificering var en milepæl for os, hvor vores grundværdier og generelle
holdninger for alle fik mere fokus hen mod reduktion i CO2-udledninger.
MEN nu er vi så gået skridtet videre og officielt blevet en del af Science Based Target
Initiativet (SBTi)!... og er således kommet i selskab med 100 andre danske virksomheder,
der har forpligtet sig til at reducere deres CO2-udledning igennem SBTi.
Vi har forpligtet os til i 2030 at have reduceret vores CO2-udledning med 50% i forhold
til den udledning, vi havde i 2018, og vi tror på, at vi når det noget før.
Vi kender nu vores CO2-udledning og sætter årlige mål for reduktion og udarbejder CO2-regnskaber på samme måde, som der udarbejdes finansielle årsregnskaber for hvert ka-
lenderår.

For os er det at blive en del af SBTi den næste store milepæl i vores videre rejse i arbejdet med den fælles agenda at blive en mere bæredygtig virksomhed og bidrage til en lidt grønnere verden.

Selv om vi sætter os mål, ved vi, at der til tider venter os en ukendt rejse inden for dette område, men vi glæder os til at arbejde endnu mere med fokus på bæredygtighed.
Samtidig vi er også meget bevidste om, at vi bevæger os ud på en rejse, hvor der ikke
altid er facit, og hvor vi til tider vil få behov for at sparre med andre for at sikre os de bedste løsninger – også på den lidt længere sigt i fremtiden.
Højest sandsynlig vil det også kræve, at vi løbende finder løsninger, mens vi er i gang. Det har vi heldigvis en masse erfaring inden for, da det er en del af vores måde at drive og sikre fremtiden for forretningen på allerede.